Bygga ett garage på tomten

Ett garage kommer med många fördelar. Till att börja med kommer det skydda bilen från vädret. Aldrig igen behöver snön borstas bort. Och har man byggt ett isolerat garage behöver man heller inte skrapa bort is och slipper frysa innan värmen kommit igång. Men ett garage kan även byggas för mer än bara bilen och fungera som en liten verkstad eller ett förråd av både det ena och det andra.Den första frågan som dyker upp när man funderar på ett garage är så klart var det ska stå. Kan det byggas ihop med själva huset eller måste det stå separat? Kan man ha kvar uppfarten eller måste den också göras om? Ett garage kan bli ett stort projekt om inte det nuvarande upplägget fungerar.Att bygga sitt eget garage är fullt möjligt. Men det kommer förstås kräva en del förkunskaper och färdigheter. Är man osäker ens egen förmåga att designa och bygga något från grunden kan det vara klokt att titta på något prefabricerat. På så sätt får man alla delar som behövs och utförliga monteringsanvisningar.Isolering är också en viktig fråga att ta ställning till tidigt. Fördelarna med ett isolerat garage är ju mer eller mindre självklara. Men det kommer också betyda högre kostnad. Och inte bara för själva isoleringen. Med bättre isolering kommer man även behöva bättre ventilation. Dålig ventilation i ett välisolerat garage kommer förr eller senare leda till fuktproblem. Och sitter garage ihop med huset riskeras även huset att drabbas av detta.En annan sak att tänka på angående garagets placering är att om det byggs ihop med huset kommer det räknas som en utbyggnad av huset och kommer därför kräva bygglov. Är det dock fristående från huset kan man få räkna det som ett attefallshus, så länge man följer reglerna för detta.