Att välja ett kollektivt boende

Det finns de som väljer att leva i ett kollektivt boende. Det kan vara så att man flyttar in i en större fastighet med gemensamt kök och andra gemensamma utrymmen men har egna sovrum och badrum. Det finns en del anledningar till varför man väljer just denna boendeform.Det kan mycket väl vara ett politiskt ställningstagande, men inte alls för alla. För många så kan det vara ett sätt att förenkla boendet och ett sätt att kunna bo betydligt billigare än om alla i boendet skulle ha egna lägenheter eller hus. Vardagen kan bli mycket enklare om det finns flera som hjälps åt med de vardagliga sysslorna. Det kan bli en fantastisk gemenskap både vid matlagning och när man äter tillsammans alla som bor i kollektivet.Det finns förvisso en del fördomar mot dessa gemenskapsboende och kollektiv. Men som med det mesta så är det baserat på okunskap i ämnet och man tror att det bara är person med power-flower bakgrund som väljer att bo i kollektiv. För den som önskar en enklare livsstil och har viljan så kan man på egen hand leta upp de som också vill bo i kollektiv. Förr så levde några i generationsboende och det är på ungefär liknande som ett kollektiv förutom att alla var släkt med varandra.